ترفندهای استفاده از کامپوزیت فلو

در این مقاله درنظر داریم ترفند هایی برای استفاده از کامپوزیت فلو را به اشتراک بگذاریم.

ترفند های استفاده از کامپوزیت فلو:

۱- از این نوع کامپوزیت به عنوان بیس ترمیم خود استفاده کنید.

۲- به عنوان لاینر برای ترمیم‌های عمیق در دندان های خلفی می‌باشند.

۳- در ترمیم‌های مستقیم و عمیق خلفی که همراه با بی نظمی‌هایی در بیس است می‌توان استفاده کرد.

۴- برای پرکردن شیار های دندان استفاده میشود.

۵- در ترمیم های قدامی مورد استفاده قرار نمیگیرد.

۶- کامپوزیت فلو برای زیرساخت ترمیم اصلی مورد استفاده قرار میگیرد.

۷- کامپوزیت فلو همچنین دارای رادیواپسته‌ی بالاست.

۸- برای ترمیم‌های کلاس V استفاده نمود.

۹- استفاده از این نوع کامپوزیت در ترمیم‌های full-mouthنیز مفید است.

۱۰- از کامپوزیت فلو می‌توان جهت سیل حفرات دسترسی استفاده نمود.

۱۱- ازکامپوزیت فلو درحفرات کلاس II نیز توصیه می‌شود.

۱۲- گاهی اوقات را در حفرات اکلوزال باریک نیز قابل استفاده هستند.

۱۳- ازاین کامپوزیت می‌توان جهت تطابق در نواحی قدامی استفاده کرد.

برچسب‌ها: بدون برچسب

دیدگاه خود را در میان بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *