معرفی برند ویژه فیشورسیلانت

EMBRACE  wetbond

ویژگی ها:

1- مناسب برای کار در محیط مرطوب دهان.

2-خرد نمیشود.

3- لکه ایجاد نمیکند.

4- بدون ایجاد مارجین.

5- آزادسازی فلوراید.

6-لایت کیور شونده.

7- توانایی سیلینگ و پیوندعالی با دندان.

8- سیل کامل دربرابر میکرولیج ایجاد میکند.

9- با گلاس آینومر تطبیق مطلوبی دارد.

10- پایه رزین ظرفیت ریمینرالیزاسیون بهتری دارد.

عملکرد کلینیکی:

در مجموع 334 دندان که از این فیشورسیلانت استفاده شد طی یک دوره کودکان  4تا6ساله299سیل در وضعیت عالی بودند.

ازبین باقیمانده299 کودک.32مورد هیچگونهشواهد پوسیدگی اکلوزال نداشتند.

فقط3دندان دارای پوسیدگی اکلوزال بودند.

99درصد دندان های سیل شده بدون پوسیدگی بودند.

رزین یونی سازگاربا رطوبت

این محصول یک رزین یونی بیواکتیو است که به منظور بهره گیری از رطوبتی که همیشه در دهان وجوددارد زراحی شده است.

این محصول با رطوبت سازگار است و درخود مقدارکمی آب دارد.

دارای خصوصیاتی است که  از طبیعت تقلید میکند و به تغییراتی که در محیط دهان بوجود می آید واکنش نشان میدهد.

تطبیق مارجینال استثنائی

رزین هلی این محصول پیوند نزدیکی با دندان مرطوب ایجاد میکند.

آنها با دندان ادغام میشوند و یک خط اتصال بدون مارجین بین رزین و دندان ایجاد میکند که میکرولیکیج را از بین  میبرد.

نحوه استفاده:

1- دندان را تمیز کرده  و اسید اچ را برای مدت 15ثانیه روی دندان اپلا کنید.

2- شستشودهید و آن را اندک خشک کنید.

3-اجازه دهید دندان اندکی مرطوب بماند.

4- فیشورسیلانت را به دندان مرطوب اپلا کنید.

5- لایت را برروی دندان بگیرید.

6- پس از  کیور مارجین ها غیرقابل مشاهده هستد.

برچسب‌ها: بدون برچسب

دیدگاه خود را در میان بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *