نکات مهم در استفاده از فایل های روتاری

در این مقاله در نظر داریم چند نکته برای استفاده بهتر از فایل های روتاری را گوشزد کنیم:

1- فایل روتاری برای شما اندو نمی کند و کماکان رعایت اصول اندو،دانش و مهارت شماست که فاکتور موفقیت درمان شماست.

2- قدم اول در شروع استفاده از فایل های روتاری این است که از کاربرد فایل های روتاری نترسید! مطمئن باشید که این وسایل سرعت و کیفیت درمان “اصولی و صحیح” شما را افزایش می دهند.

3- برای شروع استفاده از یک سیستم روتاری،ابتدا بر روی دندان کشیده شده تمرین کنید.

4- موتورهای کنترل تورگ و قابلیت چرخش معکوس خودکار دارند،کار شما را راحت می کنند.صدای کمی دارند و بیماران را کمتر مضطرب می کنند.

5- با مشخصات هر سیستم روتاری آشنا شوید و طبق دستورالعمل ارائه شده به وسیله کارخانه وسیله را استفاده کنید و از تجربه و دانش همکارانی که از سیستم مورد نظر شما استفاده می کنند بهره بگیرید.

6- اکثریت فایل های روتاری به روش کراون داون استفاده می شوند.آن هایی هم که به روش های دیگر مثل استب بک استفاده می شوند در صورتی که آماده سازی کرونالی قبل از کاربرد روتاری صورت گیرد عمر بیشتری می کنند و خطاهای کمتری ممکن است پیش بیاید.

7- تقریبا همه فایل های روتاری را باید در کانال های با مسیر باز وارد کرد.

8- از لوبریکنت ها استفاده کنید.هر چند درمورد نوع لوبریکنت مورد استفاده با فایل های روتاری و تاثیر آن بر تورگ وسیله نظریات متناقضی وجود دارد ولی به کلی شکی وجود ندارد که در کاربرد روتاری کانال نباید هرگز خشک باشد.

9- حساب تعداد دفعات استفاده از فایل های روتاری را داشته باشید تا در دفعات توصیه شده از این فایل ها استفاده کنید.

10- دستیارتان باید بعد از هر کاربرد فایل های روتاری آن ها را از نظر تغییر شکل،باز شدن پیچ ها و کوتاه تر شدن نوک فایل چک کند و از چرخه استفاده خارج کند

11- فایل های روتاری حتی وقتی نو باشند ممکن است به دلایل مختلف در کانال جدا شوند( به جای اصطلاح شکستن فایل از اصطلاح جدا شدن استفاده می شود که بار دراماتیک کمتری برای دندانپزشک و بیمار دارد!)

12- تقریبا در اکثر فایل های روتاری فشار وارد در جهت آپیکالی باید کم باشد.

13- برای شروع یک اندو همیشه به گرافی اولیه نیاز داریم ولی در کاربرد روتاری ها تفسیر گرافی باید دقیق تر باشد.به کرو های یک سوم آپیکال و رابطه کانال ها با هم توجه ویژه داشته باشید.

14- دربرخی کشورها مثل انگلیس روتاری ها بیشتر یکبارمصرف استفاده می شوند.بالطبع در کشورما این امر صرفه اقتصادی ندارد.ولی با کاربرد ترکیبی ابزار های چرخشی دیگر مثل گیتس،فایل های دستی هدستروم و آماده سازی اولیه کانال با ابزار های دستی عمر فایل هایتان را چندین برابر کنید و استفاده از آن ها را از نظر اقتصادی مقرون به صرفه کنید.

15- بعد از هربار خارج کردن فایل از داخل کانال دبری ها را با گاز مرطوب تمیز کنید.این کار قدرت برداشت دبری را بیشتر و احتمال جداشدن وسیله داخل کانال را کمتر می کند.

16- فایل ها را بعد از هر نوبت استفاده حتما استریل کنید.

17- درصورتی که فایلی در کانال شکست،برخودتان مسلط باشید!قبل از دست زدن به هرکاری یک گرافی تهیه کنید.در صورتی که بتوانید با یک فایل کوچک از کنال وسیله جداشده عبور کنید و مسیر کانال دوباره باز شود کمترین احتمال شکست درمان وجود دارد.

فایل روتاری
برچسب‌ها: بدون برچسب

دیدگاه خود را در میان بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *