پذیرش ۱۳ هزار دانشجوی جدید در دو رشته پزشکی و دندانپزشکی

پذیرش ۱۳ هزار دانشجوی جدید در دو رشته پزشکی و دندانپزشکی

ظرفیت دو رشته پزشکی و دندانپزشکی در کنکور ۱۴۰۲ در مجموع ۱۳ هزار و ۱۶۱ نفر است که از این تعداد ۱۱ هزار و ۱۰۱ نفر در پزشکی

و ۲ هزار و ۶۰ نفر در دندانپزشکی پذیرفته می‌شوند.

به گزارش ایسنا،  بر اساس مـاده واحـده ” افزایـش ظرفیـت پذیرش پزشـکی در مقطـع عمومی” و مـاده واحده

“افزایـش ظرفیـت پذیـرش دندانپزشـکی در مقطع عمومی” مصوب جلسـات ۸۵۱ و ۸۵۲ و ۸۶۵ شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی،

از آزمون سراسـری سـال ۱۴۰۱ اجرا می شـود.

یـن افزایـش ظرفیـت به صـورت کدرشـته محل های مشـخص و مجـزا بـا درج محـل تعهـد خدمت در دفترچه راهنمای انتخاب رشـته آزمون

سراسـری سـال ً بـرای ارائـه خدمـت در شهرسـتانها و مناطـق محروم ۱۴۰۲ درج می شـود و صرفـا و کـم برخـوردار اسـت.

شـرایط و ضوابـط ایـن افزایش ظرفیـت، بر اسـاس آیین نامه اجرایـی مصـوب جلسـه ۳۰ مورخ ۱ ۲۶ تیر سال گذشته شـورای

سـنجش و پذیرش دانشـجو در قسـمت بومی پذیـری و دفترچـه راهنمـای انتخاب رشـته آزمون سراسـری سـال ۱۴۰۲ اعلام شـده اسـت.

ظرفیت دو رشته پزشکی و دندانپزشکی

ظرفیت دو رشته پزشکی و دندانپزشکی در کنکور ۱۴۰۲ در مجموع ۱۳ هزار و ۱۶۱ نفر است که از این تعداد ۱۱ هزار و ۱۰۱ نفر

در پزشکی و ۲ هزار و ۶۰ نفر در دندانپزشکی پذیرفته می‌شوند.

بر اساس  مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در کنکور امسال ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی برای اولین بار در کنکور

سال گذشته افزایشی شد و قرار است تا سال ۱۴۰۴ هر سال به میزان ۲۰ درصد به ظرفیت پذیرش دانشجویان اضافه شود.

در واقع در ماده واحده افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی تاکید شد؛

با استناد به بند ۵-۴ سیاست ­های کلی علم و فناوری ابلاغی مورخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری(مدظله العالی) با م

وضوع تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و بند ۲-۵

سیاست ­های کلی سلامت ابلاغی مورخ ۱۸ فروردین مقام معظم رهبری با موضوع ارتقاء شاخص­‌های سلامت برای دستیابیبه جایگاه اول

در منطقه و همچنین بند ۱۳ این سیاست­‌ها با موضوع توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی و مستند

به اقدام ملی ۱۴ از راهبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور در خصوص تنظیم ظرفیت دانشگاه‌­ها و در راستای اتخاذ تدابیر مناسب

برای مواجهه با بحران پیری جمعیت در آینده؛ رفع کمبود پزشک؛ جلوگیری از فرسودگی کادر درمان و کاهش آسیب‌پذیری نظام سلامت

در مواجهه با بحران‌ها؛

پذیرش ۱۳ هزار دانشجوی جدید در دو رشته پزشکی و دندانپزشکی
پذیرش ۱۳ هزار دانشجوی جدید در دو رشته پزشکی و دندانپزشکی

ظرفیت دو رشته پزشکی و دندانپزشکی

افزایش دسترسی اقشار مختلف مردم به پزشک و تنظیم ظرفیت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی

بر اساس نیاز جامعه، با توجه به سرانه پزشک به جمعیت ۱۳ در ۱۰ هزار در سال جاری و به منظور دستیابی به سرانه پزشک به جمعیت

۲۰ در ۱۰ هزار در سال ۱۴۱۰، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ه

ا و مؤسسات آموزش عالیِ تحت نظارت آن وزارت برای رشته‌ پزشکی در مقطع عمومی، از سال ۱۴۰۱ به مدت حداقل چهار سال افزایش یابد.

بنابراین با این مصوبه ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی تا سال ۱۴۰۴ بیش

از دو برابر خواهد شد. همچنین مقرر شده است که در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ درصد یا به عبارتی ۱۶۰۰ نفر به ظرفیت پذیرش

دانشجویان پزشکی کشور اضافه شد.

با این حساب در مجموع ۹ هزار و ۶۰۰ دانشجوی پزشکی از طریق کنکور در سال گذشته وارد دانشگاه ها یا دانشکده های

علوم پزشکی شدند.

ظرفیت جدید در رشته پزشکی و دندانپزشکی

در سال ۱۴۰۳ نیز تعداد ۲۳۰۴ ظرفیت جدید در جمع دانشجویان پزشکی خواهیم داشت که به طور جمع در سه سال آینده ۱۳ هزار

و ۸۲۴ دانشجوی جدیدالورود در رشته پزشکی وارد دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی می شوند.

در نهایت در سال ۱۴۰۴ با احتساب ظرفیت ۲۰ درصدی جدید حدود ۲۷۶۵ نفر به جمع دانشجویان پزشکی کشور اضافه می شود

که در مجموع ۱۶ هزار و ۵۸۹ دانشجوی جدیدالورود رشته پزشکی عمومی خواهیم داشت. بنابراین و با توجه به ابن افزایش ظرفیت ها

آمار دانشجویان رشته پزشکی تا چهار سال آینده بیش از دو برابر خواهد شد.

طبق آمار اعلام شده از سوی سازمان سنجش، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۰۰۰ دانشجوی پزشکی عمومی در دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های

علوم پزشکی کشور پذیرفته شدند. در این زمینه دکتر جمالی معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور به افزایش دو

رشته پزشکی و دندان‌پزشکی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی،

۲۰ درصد معادل ۱۹۲۰ نفر به رشته پزشکی و ۱۵ درصد معادل ۲۹۰ نفر به رشته دندان‌پزشکی نسبت به ظرفیت‌های آزمون سراسری

سال قبل در گروه آزمایشی علوم تجربی اضافه می‌شود؛ یعنی ظرفیت پذیرش در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در رشته پزشکی برابر

۱۱ هزار و ۵۲۰ نفر و رشته دندانپزشکی ۲۲۱۵ نفر خواهد بود.


منبع: https://38558907.khabarban.com/

در همین زمینه بخوانید >>> خدمات دندانپزشکی برای کدام گروه‌ها رایگان است؟

دیدگاه خود را در میان بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *