چهار آزمون ارزیابی علمی و صلاحیت بالینی گروه علوم پزشکی برگزار شد

چهار آزمون ارزیابی علمی و صلاحیت بالینی گروه علوم پزشکی برگزار شد

چهار آزمون ارزیابی علمی و صلاحیت بالینی گروه علوم پزشکی برگزار شد

چهار آزمون مربوط به صلاحیت بالینی، ارزشیابی و ارتقا و ارزیابی علمی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

امروز پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی توسط دانشکده های پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی امروز ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد.

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی به منظور ارزیابی مهارت های بالینی پایان دوره پزشکی عمومی به استناد مصوبه دومین نشست شورای آموزش پزشکی

عمومی ۲۷ خرداد ۱۳۸۷ برگزار می شود.

بر اساس آئین نامه، این آزمون علاوه بر امتحانات و ارزیابی های پایان بخش های بالینی، در پایان مرحله کارورزی انجام می شود.

هدف این ارزیابی تعیین توانمندی بالینی دانش آموختگان دوره دکترای عمومی رشته پزشکی است.

آزمون مهارت های عملی بالینی به روش ساختارمند عینی بالینی (آسکی) یا OSCE یا (Objective Structured Clinical Examination)

با تاکید بر مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری بالینی مبتنی بر اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی و انجام مهارت های عملی تشخیصی درمانی برگزار می شود.

در این آزمون نمره اعلام نشده و نتایج آن به صورت رد/ قبول اعلام شده و به قبول شدگان گواهی صلاحیت بالینی اعطاخواهد شد.

حداقل نمره قبولی در آزمون عملی ۱۲ از ۲۰ خواهد بود. کسب حد نصاب برای احراز گواهی صلاحیت بالینی ضروری است.

برگزاری نوزدهمین آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی

نوزدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور (مرحله نظری) امروز ۲۶ مردادماه ۱۴۰۲ طبق دستورالعمل اجرایی آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی برگزار شد.

فرآیند آزمون در دو بخش دروس اختصاصی و دروس علوم پایه انجام می شود و پس از آزمون مرحله نظری اسامی قبول شدگان در سایت اینترنتی

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد و قبول شدگان در مرحله نظری آزمون، جهت شرکت در مرحله عملی آزمون معرفی خواهند شد.

جزئیات آزمون های ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی

آزمون های ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور در روز پنجشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۲ طبق قوانین برگزار شد.

این آزمون به منظور ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور برگزار شده است. دانش آموختگان باید پیش از این آزمون نسبت به تکمیل کردن مدارک مورد نیاز

و تشکیل پرونده در مرکز خدمات آموزشی اقدام کرده باشند.

آزمون ارزیابی دانشجویان ایرانی متقاضی انتقال به داخل کشور

آزمون ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه های

داخل (ویژه ورودی های ۲۰۱۹ به بعد) نیز امروز ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد.

این آزمون به منظور ارزیابی علمی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور برگزار می شود

که متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل هستند و این افراد از اول ژانویه ۲۰۱۹ به بعد در دانشگاه های خارج از کشور شروع به تحصیل کرده اند.

این افراد بر اساس مفاد آیین نامه انتقال مشمول مقررات انتقال به داخل خارج شده اند و پس از شرکت در آزمون و در صورت احراز شرایط مندرج

در آیین نامه، به شورای انتقال معرفی خواهند شد.

نکته مورد توجه این است که این آزمون فقط جهت ارزیابی علمی متقاضیان انتقال به داخل، به عنوان یکی از مراحل فرآیند بررسی مدارک است

و آزمون ورودی به دانشگاه های داخل نیست.

بنابراین، قبولی در این آزمون به منزله موافقت با انتقال نبوده و صرفاً پرونده دانشجو را در شورای انتقال قابل طرح می سازد و حقی برای فرد ایجاد نمی کند.

منبع: https://www.mehrnews.com

در همین زمینه بخوانید >>> شاید مجبور شویم دندانپزشک افغانستانی و پاکستانی بیاوریم

 

دیدگاه خود را در میان بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *