آلیاژ های نیکل تیتانیوم

آلیاژ های نیکل تیتانیوم مقاوم ترین فایل هاب اندونتیک به استرس های خمشی

آلیاژهای  نیکل-تیتانیوم ، آلیاژ نیکل-تیتانیوم یک ماده ایده آل در زمینه اندودنتیکس است.

زیرا به راحتی قابل تغییر شکل، نرم و انعطاف پذیر است و از همه بهتر: فوق الاستیک و بسیار مقاوم در برابر تنش خمشی است که به ویژه برای ابزار دقیق بسیار مفید است.