بعد از درمان بلیچینگ از چه غذاهایی باید اجتناب کرد؟

بعد از درمان بلیچینگ از چه غذاهایی باید اجتناب کرد؟

یکی از سوالات متداول بیماران پس از بلیچینگ دندان این است که بعد از درمان چه چیزی می توانند بخورند و چه چیزی نمی توانند بخورند تا 24 ساعت پس از درمان سفید کردن دندان‌های شما تا حد ممکن روشن و سفید به نظر می‌رسند.  در عین حال دندان‌های شما برای جذب رنگ ...