سمان پلی کربکسیلات

A.G.M - Polycarboxylate cement سمان پلی کربکسیلات | A.G.M - Polycarboxylate cement سمان پلی کربکسیلات A.G.M - Polycarboxylate cement سمان پلی کربکسیلات AGM یک سمان دندانی با خواص مکانیکی عالی برای سمان کردن روکش ها، بند ارتودنسی، اینله ها، آنله ...