سمان زینک فسفات

(A.G.M - Zinc Phosphate Cement) سمان زینک فسفات AGM | آموزش استفاده از سمان زینک فسفات AGM | فیلم استفاده از سمان زینک فسفات سمان زینک فسفات – Zinc Phosphate Cement یک سمان رادیو اپک می‌باشد که برای پر کردن دندان‌های شیری مناسب است. ...