سمان MTA (A.G.M Dental Material)

معرفی محصول سمان MTA (A.G.M Dental Material) سمان MTA (A.G.M Dental Material) ، برند A.G.M بر پایه سیلیکات کلسیم بوده و در درمان های اندودنتیک مورد استفاده قرار می گیرد. این سمان نه تنها به عنوان ماده پر کننده انتهای ریشه دندان، بلکه در م ...